Άρδευση, Αγροτική Οδοποιία, Καθαρισμός Ρεμάτων


Άρδευση, Αγροτική Οδοποιία, Καθαρισμός Ρεμάτων

Το εισόδημα των κατοίκων υπήρξε πρώτο μέλημα. Οι τριακόσιες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης χαρακτηρίζουν τον Δήμο μας αγροτικό Δήμο και παράλληλα τον υποχρεώνουν να αναλάβει την ευθύνη για τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας, όπως και της προστασίας των καλλιεργειών από ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες κ.λ.π.).

Με σχεδιασμό, μελέτες, δράσεις και έργα ο Δήμος μας κατάφερε

  • να έχουν ήδη διατεθεί από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων 2.500.000€ για τη μελέτη μεταφοράς νερού από τον Αλιάκμονα για την άρδευση

  • να έχει ήδη κατασκευαστεί η Λιμνοδεξαμενή Ρυακίων από το πρόγραμμα LEADER με προϋπολογισμό έργου 210.000€

  • να έχει ήδη ανακατασκευαστεί η δεξαμενή άρδευσης και η γεώτρηση Παλιόστανης με προϋπολογισμό έργου 55.000€

  • να υποβληθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 το έργο της αναβάθμισης όλων των αντλιοστασίων και γεωτρήσεων άρδευσης, η παραγωγή και ο συμψηφισμός με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ο τηλεέλεγχος της λειτουργία των εγκαταστάσεων άρδευσης και η κατασκευή δικτύων άρδευσης στο Αιγίνιο με αναμενόμενο προϋπολογισμό 8.900.000€ περίπου.

  • να έχει ήδη εκπονηθεί από την ΔΕΗ η προκαταρκτική μελέτη κατασκευής φράγματος άρδευσης χωρητικότητας 3.000.000 κυβικών μέτρων στον «Κρασοπούλι» στο ύψος Ρυακίων-Κολινδρού.


Αγροτική Οδοποιία
Η συντήρηση των αγροτικών δρόμων αποτελεί συνεχή προτεραιότητα του Δήμου για την όσο το δυνατό ασφαλέστερη πρόσβαση στα χωράφια. Παράλληλα για τρείς αγροτικούς δρόμους υπάρχει η εξασφάλιση χρηματοδότησης


Καθαρισμός ρεμάτων
Για πρώτη φορά ύστερα από 30 περίπου χρόνια πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο καθαρισμός και η διάνοιξη του συνόλου των ρεμάτων και απετράπη η καταστροφή από τις πλημμύρες του 2017.

Καθαρισμός παλαιάς κοίτης του Αλιάκμονα προϋπολογισμού 700.000,00€ για το έτος 2018 και έγκριση προϋπολογισμού 500.000€ για το έτος 2019