Διαφάνεια, Νοικοκύρεμα, Οργάνωση


Διαφάνεια, Νοικοκύρεμα, Οργάνωση

Τίποτα δεν έμεινε κρυμμένο κάτω από το …χαλί.

Σε συχνές συναντήσεις με τους αρχηγούς των άλλων συνδυασμών υπήρξε εκτενής και πολύπλευρη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που αφορούσαν τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την ένταξη έργων και δράσεων, καθώς και τις δαπάνες που αυτά θα απαιτούσαν. Με ειλικρίνεια και σαφήνεια – ανοιχτά και δημόσια ενημερώνονταν όλοι για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.

Ο απόλυτος σεβασμός που επέδειξε ο Δήμος στην διαχείριση των οικονομικών είχε ως αποτέλεσμα την πρωτόγνωρη μείωση των χρεών και των υποχρεώσεων από 3.800.000€ σε 650.000 €. ‘Όλα αυτά συνέβησαν σε περίοδο που τα έσοδα του Δήμου από το κράτος μειώθηκαν στο πλαίσιο των μνημονίων κατά 60%.

Το άνοιγμα του Δήμου στην κοινωνία έγινε πράξη και η συμμετοχή των πολιτών ήταν άμεση. Σε κάθε χωριό για κάθε μεγάλο θέμα πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις και αποφασίστηκαν άμεσα οι λύσεις των μικρών και ο προγραμματισμός των μεγάλων προβλημάτων του τόπου. Πάντα με τη συνεργασία των Προέδρων, των Μελών των Τοπικών Συμβουλίων, των Τοπικών Φορέων και των κατοίκων.

Σε συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε, πήρε αποφάσεις για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Δήμου, για την ύδρευση, για την αποχέτευση, για την άρδευση, για την καθαριότητα.

Πέραν αυτών εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής ή ένταξη του πλέον καινοτόμου έργου που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ψηφιακή οργάνωση και διαχείριση της περιουσίας και της λειτουργίας του Δήμου μας:

Ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, λειτουργιών και αναπτυξιακών πόρων του Δήμου

520.800€

ΕΣΠΑ Ε.Π.Κεντρικής

Μακεδονίας 2014-2020