Επιπλέον εντάξεις έργων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα


Επιπλέον εντάξεις έργων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα

Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ρυακίων 296.597€

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εντάχθηκε

Αγροτική οδοποιία στα Παλιάμπελα 721.000€

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Εντάχθηκε

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (σχολικά κτήρια) 63.000€

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Εντάχθηκε

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (παιδικές χαρές) 215.000€

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Εντάχθηκε

Προμήθεια πολυμηχανήματος τύπου UNIMAG 150.000€

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Εντάχθηκε

Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού – συντηρήσεις και
προμήθεια εξοπλισμού 253.417€

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κατασκευάζεται

Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτήριο του Δημαρχείου Αιγινίου
445.000€

ΕΣΠΑ 2014-2020

Υποβλήθηκε

Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο κτήριο του
κοινοτικού καταστήματος Σφενδάμης 169.880€

ΕΣΠΑ 2014-2020

Υποβλήθηκε

Δημοτική οδοποιία 600.000€ & Αγροτική οδοποιία 480.000€ μέσω
προγράμματος LEADER

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Υποβλήθηκε