Παιδεία, Πολιτισμός


Παιδεία, Πολιτισμός

Θέτοντας τρεις μεγάλους στόχους για τις υποδομές στην Παιδεία και στον Πολιτισμό που είναι:

  • η αδιάλειπτη συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών κτηρίων

  • η κατασκευή νέου κτηρίου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Αιγινίου

  • η ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγινίου

ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή, τους Εκπαιδευτικούς και τους Τοπικούς Προέδρους των Κοινοτήτων κατάφερε:

  • την ετήσια συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών κτηρίων

  • την εξασφάλιση έγκρισης του κτηριολογικού του νέου κτηρίου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Αιγινίου

  • την αδειοδότηση και την εκπόνηση συνολικής μελέτης ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγινίου.

    Η συνεργασία με το Φεστιβάλ Ολύμπου εξασφαλίζει για τον τόπο μας ποιοτικές εκδηλώσεις πολιτισμού. Ο Δήμος στηρίζει με κάθε τρόπο τις δεκάδες εκδηλώσεις πολιτισμού των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων όλων των τοπικών κοινοτήτων.