Υδρευση, Αποχέτευση


Υδρευση, Αποχέτευση

Βήμα –βήμα η προεκλογική μας δέσμευση για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη ποσότητα νερού για ύδρευση φαίνεται να επιτυγχάνεται.

Εγκρίθηκαν και ξεκίνησε η κατασκευή ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης.

Εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών ΟΛΩΝ των εγκαταστάσεων ύδρευσης

1.494.200€

Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού (φίλτρου)στις υδρευτικές γεωτρήσεις Τ.Κ. Αλωνίων και Τ.Κ. Καταχά

321.160€

424.833€

ΕΣΠΑ Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου, Αλωνίων, Λιβαδίου, Κολινδρού, Παλαιόστανης, Αιγινίου

960.000€

Υπουργείο Εσωτερικών

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

85.000,00

Υπουργείο Εσωτερικών

Αναβάθμιση ΟΛΩΝ των υδρευτικών γεωτρήσεων και Τηλεχειρισμός ΔΕ Μεθώνης-Παλιαμπέλων-Μεγάλης Γέφυρας

1.325.820,40

Υπουργείο Εσωτερικών

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I

Μετά τη λύση του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο ξεκινά μια νέα πραγματικότητα για την ύδρευση του Δήμου. Η επανακαλλιέργεια και επανάχρηση του νερού όλων των πηγών της Ελαφίνας και η παράλληλη αναβάθμιση και αυτοματοποίηση του διυλιστηρίου των Ρυακίων θα ενοποιήσουν μαζί με τις γεωτρήσεις το σύνολο των δικτύων και θα διανέμουν με το σύστημα του τηλεελέγχου το νερό ώστε να μην λείψει από κανένα σπίτι του Δήμου .

Μελέτη αναβάθμισης συνθηκών ύδρευσης (πηγές Ελαφίνας, διυλιστήριο Ρυακίων, δίκτυο ύδρευσης Παλαιόστανης-Αλωνίων)

24.800,00€

Υπουργείο Εσωτερικών

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου αμιάντου και επέκτασης δικτύων ύδρευσης Αιγινίου.

18.600,00€

Υπουργείο Εσωτερικών

Με προϋπολογισμό 1.200.000€ κατασκευάζεται το δίκτυο διάθεσης των αποβλήτων της αποχέτευσης σε βιολογικό καθαρισμό. Μάλιστα με την κατασκευή του έργου πέρα από την εξασφάλιση της επεξεργασίας των αποβλήτων της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης, λύνεται και η μελλοντική διάθεση των αποβλήτων του Κίτρους.

Εγκρίθηκε και δημοπρατείται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Βιολογικού καθαρισμού Αιγινίου που αποτελεί προϋπόθεση για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου Καταχά ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί και τα απόβλητα της Τ. Κ. Καταχά.

Αναβάθμιση ΕΕΛ Αιγινίου

993.984€

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I ΥΠΕΣ

Βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης η αναβάθμιση του Βιολογικού καθαρισμού Κολινδρού που αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναβάθμισης Βιολογικού Καθαρισμού Κολινδρού

4.797€

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Λιβαδίου.

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες της αποχέτευσης των Τ.Κ. Κίτρους, Αλωνίων, Σφενδάμης και Παλιαμπέλων και είναι ώριμες πλέον να ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.