Εγκρίθηκε έργο 9 εκ. ευρώ για τον Δήμο Πύδνας- Κολινδρού από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020


Εγκρίθηκε έργο 9 εκ. ευρώ για τον Δήμο Πύδνας- Κολινδρού από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα έργα άρδευσης που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση Π.Α.Α. 2014-2020, μέτρο 4.3.1.

Ο Δήμος Πύδνας -Κολινδρού που υπέβαλε έγκαιρα ώριμες μελέτες για έργα που αφορούν την άρδευση εξασφάλισε 9 εκ. ευρώ για :

  • την επισκευή και αναβάθμιση σαράντα τεσσάρων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων όλου του Δήμου
  • την κατασκευή 8,32 χιλιομέτρων δίδυμου αγωγού Φ400 στο Αιγίνιο.
  • την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 500 kw, που η παραγωγή του θα συμψηφίζεται με τις καταναλώσεις των αγροτών μειώνοντας το κόστος του ρεύματος της άρδευσης κατά 50%.
  • την τοποθέτηση στο σύνολο των γεωτρήσεων και αντλιοστασίων όλου του Δήμου σταθμών τηλεελέγχου και τηλεπαρακολούθησης ώστε να αυτοματοποιηθεί η λειτουργία τους και ο έλεγχος των βλαβών, των διαρροών και των κλοπών. Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης  έναρξης και της παύσης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων άρδευσης.